Djelatnost društva Vodopskrba Opće informacije

Vode Jastrebarsko gospodari s oko 460 km magistralnih i sekundarnih cjevovoda sa kojima se opskrbljuje oko 6500 potrošača. Za područje Grada Jastrebarskog snabdijevanje stanovništva pitkom vodom provodi se preko tri vodoopskrbna sustava: “Sveta Jana”, “Plešivica” i “Hrašća” sa ukupno 110.9 l/s iz ukupno 10 vodozahvata – izvorišta. Pravo zahvaćanja i distribucije vode stekli smo dobivanjem koncesije za spomenute vodoopskrbne sustave. Ugovori o koncesiji zaključeni su sa Državnom upravom za vode na vrijeme do 2018 g. Dugoročno nam je dakle omogućeno planiranje i ulaganje u poboljšanje sustava snabdijevanja vodom Grada Jastrebarskog i gradskih naselja vezanih na ove sustave.

Vodoopskrbni sustav “Sveta Jana” ima najviše izvorskih kapaciteta, ali i manjak vodospremnog prostora. U sustavu se trenutno nalaze vodospreme”Malunje” V=100m3 , “Srednjak” V=90m3, i “Gović” V=1000m3. Povezan sa sustavom “Plešivica” osigurava vodoopskrbu Jastebarskog, Donjieg Desinca i dijelom općinu“Klinča sela. 

Vodoopskrbni sustav “Hrašća” vezan je na izvorište “Hrašće” kapaciteta 24 l/s. Dopuna sustava vrši se iz kaptaže Drage Svetojanske kapaciteta 14,6 l/s, pa sustav raspolaže sa ukupno 38,6 l/s. Izvorište Hrašće je djelomično iskorišteno, te ostaje kao potenacijal koji bi se prema potrebi mogao iskoristiti u budućnosti. Na crpnoj stanici "Hrašće"”u ovoj godini izvršena su značajnija ulaganja u rekonstrukciju elektro postrojenja, sanacije krovišta i postavljanje ograde.
Vodoopskrbni sustav “Plešivica” zasniva se na izvorištima “Sopot I-1”, “Sopot I-2” i „Sopot I-3“ ukupnog kapaciteta 13.8 l/s, te vodospremama “Plešivica” V=150m3, “Prilipje” V=50m3, “Pavlovčani” V=50m3, “Breznik” V=50m3, “Zdihovo” V=600 m3. 

Prijava kvara i kontakt

Želite prijaviti kvar? Imate pitanje, prijedlog ili kritiku? Niste saznali željenu informaciju? Pišite nam, javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku.

Newsletter

Želite redovito primati najnovije informacije u svoj inbox? Pretplatite se na newsletter:

Korisni linkovi

evolare group